ห้องครัว

หลายๆคนอาจมองข้ามความสำคัญของแผนกครัว เนื่องจากมีลักษณะงานเป็นงานหลักฉาก หรือที่เรียกว่า Behind the scenes operation  ซึ่งในความเป็นจริงนั้น  การเลือกใช้อุปกรณ์ในครัวที่เหมาะสมกับการใช้งาน ประเภทอาหารที่ทำ และ พื้นที่ใช้สอยที่มีอย่างจำกัดนั้น จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำอาหาร และการใช้พื้นที่ในครัวได้เช่นกัน Brikan จึงได้ผลิตสินค้าคุณภาพ ที่มุ่งตอบสนองทุกการใช้งานของคุณ