พื้นที่สาธารณะในโรงแรม

       พื้นที่สาธารณะเป็นอีกส่วนสำคัญของโรมแรม เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีคนเข้าถึงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพื้นที่ในหรือนอกอาคาร ดังนั้น จึงต้องใส่ใจทั้งในเรื่องของความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบและความสะดวกของผู้ใช้บริการโรงแรม