ถังขยะในครัว

ครัวเป็นหนึ่งสถานที่ที่มีปริมาณขยะเยอะทีเดียว เพราะฉะนั้นถังขยะเป็นส่วนสำคัญที่เราไม่สามารถละเลยได้ เราจึงเสนอถังขยะพร้อมฝาปิดใช้ในครัวที่มีล้อเลื่อน สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายภายในครัว มีหลากหลายสีเพื่อเหมาะแก่การแยกขยะได้ด้วย

สินค้าอื่นๆ ในห้องครัว