0

You have no item(s) in your cart

Home 01

Brikarn Hotel &
Restaurant supplies

มุ่งมั่นที่จะให้บริการจัดจำหน่ายอุปกรณ์
เครื่องใช้ในโรงแรมและร้านอาหาร
โดยสินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการในธุรกิจในราคาที่คุ้มค่า
อย่างแน่นอน

เกี่ยวกับเรา
Home 01

ห้องครัว

การเลือกใช้อุปกรณ์ในครัว
ที่เหมาะสมกับการใช้งาน
ประเภทอาหารที่ทำ และ
พื้นที่ใช้สอยที่มีอย่างจำกัด

ดูสินค้า
Home 01

ห้องอาหาร/ห้องจัดเลี้ยง

อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และมีการออกแบบที่
สวยงามนั้น ก็ช่วยเพิ่มระดับความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้าได้

ดูสินค้า
Home 01

พื้นที่สาธารณะในโรงแรม

พื้นที่สาธารณะเป็นอีกส่วนสำคัญ
ของโรมแรมเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มี
คนเข้าถึงมากที่สุดไม่ว่าจะเป็น
ในส่วนของพื้นที่ในหรือนอกอาคาร

ดูสินค้า
Home 01

ห้องพักโรงแรม

ห้องพักถือเป็นผลิตภัณฑ์หลัก
ของโรงแรมที่มีผลอย่างมากกับ
ความพึงพอใจและความประทับใจของลูกค้า

ดูสินค้า
X